De aarde warmt op, maar… Geen paniek!

Het IPCC kwam deze week met een paniekbericht: wegens de opwarming van de aarde neemt het aantal oogsten elke tien jaar met 2 procent af. En dat terwijl er in elk decennium juist 14 procent meer voedsel nodig is om de wereld te voeden.

KlimaatveranderingenMiljoenen mensen zullen in de loop van deze eeuw op zoek gaan naar beter bewoonbare gebieden, en het aantal gewelddadige conflicten inclusief burgeroorlogen neemt toe.
Mislukte oogsten, gebieden waar minder, misschien nauwelijks nog iets te verbouwen valt. Droogte hier, overstromingen daar en plant- en diersoorten die uitsterven. Heviger stormen en stijgende zeespiegels.
Zomaar wat conclusies van de Werkgroep II van het IPCC die deze week in Yokohama vergaderde.

Toch is het te vroeg voor paniek. Natuurlijk zijn het heel kundige mensen bij het IPCC. Maar er zijn ook kundige mensen die hun conclusies met scepsis bekijken en zelfs tot aan de grond afbreken. Het is allemaal speculatie; ze gebruiken de verkeerde uitgangspunten.

Misschien moeten we de soep dus niet zo heet eten als het IPCC die opdient. Maar ik vrees dat we toch onze mond verbranden, al bedraagt de opwarming van de aarde maar de helft van wat ze becijferen.

Het IPCC is ook de club die met de vingers wijst naar de mens als veroorzaker van klimaatveranderingen. Ook die conclusie kan op een hoop kritiek rekenen en ook daar zal de waarheid wel ergens in het midden liggen.

Hoe het ook zij, het IPCC baseert zijn paniek op de tekortkomingen van de mens en verliest daarbij het oplossend vermogen van deze soort uit het oog. Want juist daar waar de klimaatveranderingen het hardst aankomen: in Azië en Afrika, waar mensen direct kampen met verwoestijning en armoede, juist daar komen landen en hun bevolking met oplossingen.
Kleine boeren slaan hun handen ineen en vormen coöperaties. Met iets meer kennis kunnen ze met gemak hun productie verdubbelen.
In Afrika ligt bovendien 60 procent van de onontgonnen landbouwgronden. Het zijn vooral de grote bedrijven die deze in bezit nemen voor de export van voedsel. Het BBP stijgt nergens harder dan in Afrika en de landbouw is een belangrijke aanjager van die economie.

Natuurlijk zitten de klimaatveranderingen deze ontwikkelingen enorm in de weg, maar dat weerhoudt hen er niet van de landbouw te ontwikkelen en de voedselproductie op te voeren.

Kortom: we moeten de conclusies van het IPCC ter harte nemen. De opwarming van de aarde is een serieus probleem. Maar er is geen enkele reden tot paniek!

© Marc van der Sterren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *