Nederland ziet kansen in West-Afrikaanse veehouderij

15+Wageningen UR Livestock Research Met investeringen in de veehouderij kan het Nederlandse bedrijfsleven bijdragen aan een verbeterde voedselzekerheid in West-Afrika. Bij een flexibele en creatieve aanpak, en in samenwerking met lokale partners, is veel mogelijk.

Dat blijkt uit een analyse van Wageningen UR Livestock Research en La Ventana Consulting voor de ministeries van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken. De analyse moet beleidsdiscussies ondersteunen, maar bevat ook suggesties voor het bedrijfsleven.

Veehouderij is in West-Afrika van oudsher erg belangrijk. In de analyse ligt de nadruk op de bijdrage van veehouderij aan voedselzekerheid, de toegenomen vraag naar dierlijke producten in groeiende steden en de behoefte aan goede informatie over zaken rond hulp en handel in een snel veranderende regio. Deze veranderingen bieden op korte termijn kansen voor het toeleverend bedrijfsleven in diervoeding, diergezondheid en koeltechniek en in kennisoverdracht, waarbij de nadruk moet liggen op een robuuste, gedecentraliseerde aanpak.

De analyse beschrijft de kansen voor veehouderijontwikkeling in relatie tot grotere voedselzekerheid in West Afrika via hulp en handel. Voedselzekerheid is daarbij gedefinieerd als: genoeg voedsel voor alle mensen op elk moment. Het is een zoektocht naar win-win-situaties tussen hulp en handel, passend bij de opkomst in Nederland van publiek-private samenwerkingsverbanden. Voorzichtigheid is geboden, omdat de win-win niet automatisch is. Een creatieve aanpak is nodig om synergie tussen hulp en handel te bewerkstelligen.

De analyse gaat eerst in op verschillen en overeenkomsten van de veehouderij, zakenwereld en formele instituties in West Afrika als geheel en in Nigeria, Ghana, Benin, Burkina Faso en Mali in het bijzonder. Daarna volgt een beschouwing van de kansen en een discussie over beleidskeuzes, waarbij de trade-offs een centrale rol spelen. De grootste trade-offs zijn te verwachten bij beleidsbeslissingen rond centrale dan wel decentrale locatie van voedselverwerking voor de stad en de export.

© Marc van der Sterren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *