Toekomst van de landbouw ligt bij de jeugd

Zonder jeugd geen toekomst. Wat dat betreft ziet het er voor de landbouw niet best uit. Maar er gloort hoop… in Afrika.
14jeugd Waterschaarste, tekort aan investeringen, conflicten… De oorzaken waar Afrika mee te kampen zijn bekend, zagen we al eerder. Maar er is nog een belangrijk onderschat probleem: de vergrijzing van de landbouw.
In Sub-Sahara Afrika werkt 35 procent van de jongeren in de land bouw. In Noord-Afrika zelfs 40 procent. Maar vergeleken met de rest van de wereld mag Afrika eigenlijk niet klagen. In India ligt dat cijfer op 30 procent, in China op 25 en Europa haalt slechts een schamele 20 procent. Volgens de FAO.
FAO-directeur José Graziano da Silva erkende de economisch gunstige vooruitzichten voor de landbouw in Afrika tijdens de Regional Conference on Agriculture in Tunis. Maar daarvoor zijn in de toekomst wel voldoende boeren nodig. De vergrijzing in de landbouw kan de voedselzekerheid wel eens dwars gaan zitten, vreest hij.

Intussen rammelen de Europese agrarische jongeren aan de poorten van Brussel om te pleiten voor prioriteiten binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Want wanneer we de cijfers van de EU bekijken, is de situatie hier pas echt alarmerend: Slechts 6 procent van de boeren is jonger dan 35 jaar, een derde is ouder dan 65. Nergens ter wereld is de landbouw populair. Overal trekt de jeugd naar de stad. En de oorzaken zijn overal hetzelfde: lage opbrengsten en een slecht imago.
In Europa zien we dat de jongeren die de landbouw verlaten ontdekken dat er geen geld te verdienen is in de landbouw, maar aan de landbouw. Dus: in de mechanisatie, de productie van inputs, in de advisering, de kredietverstrekking en vooral de handel. Je handen vuil maken in de primaire sector levert in elk geval niets op.
In Afrika ligt dat een beetje anders. Daar trekken ze naar de stad waar ze kennis maken met de moderne geneugten als internet, maar daar blijkt in de stad juist geen droog brood verdienen. Hen rest een bestaan in de sloppenwijken. Eenmaal in de stad ontdekken de meest intelligente jongeren dat er meer toekomst op het platteland ligt.
Het imago van de landbouw wankelt. Een boer is niet meer die ouderwetse armoedzaaier die zijn kostje bijeen scharrelt op de shamba van de voorouders. Want juist dankzij een modern online netwerk wordt de landbouw herontdekt. Via internet adviseren de moderne boeren elkaar. Ze geven elkaar advies over teelttechnieken, weersvooruitzichten en marktinformatie. Zoals de jongeren van Mkulima Young.

De FAO hoeft het dus niet zo somber in te zien. Ja, de landbouw is nog in ontwikkeling. Wanneer de overheid prioriteiten stelt aan landbouw en voedsel, valt er in de landbouw steeds meer te verdienen. De agrarische sector was nooit eerder zo interessant voor jongeren.
Bovendien heeft Afrika relatief veel jeugd. Meer dan de helft van de Afrikanen is jonger dan 25. En de jeugd heeft de toekomst…

© Marc van der Sterren

http://www.ipsnews.net/2014/04/africas-youth-yet-lured-unglamorous-farming

http://www.africasciencenews.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:fao-urges-africas-youth-to-enter-farming&catid=49:food&Itemid=113

https://magazine.thepostonline.nl/auteurs/Andrea-Dijkstra/8668/Jonge-sexy-boeren-in-Kenia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *