Ubuntu! Afrikanen werken niet voor geld maar voor de gemeenschap

22bakkerij
In Afrika bestaan drie soorten bakkerijen, vertelt Matthijs Spiering, commercieel manager van Zeelandia Bakkerijgrondstoffen. Grootschalige, industriële bakkerijen, supermarktbakkerijen en hele kleine bakkerswinkels, inclusief luxe bakkerswinkels. MKB is nagenoeg afwezig.

Wanneer niet de winst, maar de meerwaarde voor de hele community voorop staat, zoals in Afrika, krijg je een heel ander soort bedrijf. Dat bleek tijdens de PUM Business Boost.

Niks zo belangrijk als de familie. De extended family, dat wil zeggen: neven, nichten, ooms, tantes.

Wie die opvatting centraal zet, stelt niet zijn persoonlijke financiële inkomen voorop, maar het belang van de hele gemeenschap.

Een echt Afrikaans bedrijf is dan ook per definitie een sociale onderneming. Die conclusie mogen we wel trekken na het bijwonen van de eerste PUM Business Boost.

Sprekers waren Matthijs Spiering, commercieel manager van Zeelandia Bakkerijgrondstoffen, Leontine van Hooft van de GreenDreamCompany en Frans de Pater van AfricanWise.

Lokale aanwezigheid

Spiering vertelde hoe hun buitenlandse avonturen beginnen met export. Van daaruit wordt de markt verkend.

Als de marktsituatie gunstig is en het bedrijf de juiste contacten vindt, wordt er geïnvesteerd in lokale aanwezigheid. Op die manier is twee jaar geleden Zeelandia South-Africa van start gegaan.

De Pater hield de aanwezigen dat het logisch is dat Afrika de grootste economische groei vertoont: In de wereldwijde wedloop naar goedkope grondstoffen heeft Afrika de beste kaarten; de toegang tot internationaal kapitaal groeit, Afrika biedt immers het hoogste rendement op directe buitenlandse investeringen.

Met de jongste bevolking en spectaculaire groei stijgt de koopkracht, maar ook het aantal werknemers. En niet te vergeten: Afrika staat aan het begin van een Groene Revolutie, met 60 procent van ’s werelds beschikbare landbouwgrond.

Save ondernemen

Kortom: een beetje bedrijf wil erbij zijn, bij die Afrikaanse ontwikkelingen. Maar dit vergt wel een heel andere benadering. De Pater vat de andere manier van ondernemen samen onder de afkorting SAVE:
Solutions (oplossingen) in plaats van product
Acces (toegang) in plaats van locatie
Value (Waardering) in plaats van prijs
Education (onderwijs)  in plaats van promotie.

Ubuntu

De achtergronden van deze benadering liggen bij de Afrikaanse levenshouding. En die werd uitgebreid uit de doeken gedaan door Leontine van Hooft: ‘Tribale waarden zijn overal in verankerd.’

In Afrika is het groeimodel gericht op armoedebestrijding en onafhankelijkheid. Het mens- en wereldbeeld is gericht op respect en vertrouwen. Een vergadering wordt niet belegd met betrokken professionals, meer met de hele gemeenschap. Geheel in de filosofie van Ubuntu.

Diversiteit is de kracht en een leider staat tussen de mensen. “Geld verdienen is niet het grootste goed. Het belangrijkst zijn altijd de familiewaarden.”

Sociaal ondernemen

Daarom is het feitelijk helemaal geen kwestie van een sociale benadering dat Zeelandia in Nigeria een bakkersopleiding betrekt bij de bedrijfsactiviteiten. Dat is de normale gang van zaken in Afrika.

Het is een kwestie van het bedrijf aanpassen aan de plaatselijke normen en waarden. En dat is altijd een belangrijke voorwaarde bij het zakendoen.

© Marc van der Sterren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *