Honger daalt, ‘maar wij adviseren WC-eend’

The Dupont Food Security Index 2014 De honger in de wereld krimpt snel. Sinds 1990 zijn er 17% minder mensen ondervoed. Maar er moet nog flink geïnvesteerd worden in innovaties, kunstmest en technologie, stelt de door Dupont gesponsorde Global Food Security Index 2014.

Lazen we van de week nog dat het de agribusiness is die de voedselvoorziening in Afrika op het spel zet, meteen zet Dupont, een van ’s werelds grootste agromultinationals de tegenaanval in.

Ja, de Global Food Security Index 2014 (GFSI 2014) presenteert goed nieuws. Het aantal mensen met chronische honger daalde van 868 miljoen tot 842 miljoen het afgelopen jaar. Een daling van bijna 3%.

Benin als topscorer

De index is ontwikkeld door The Economist Intelligence Unit (EIU) en vergelijkt de situatie omtrent voedselzekerheid in 109 landen. Voor 70% van de landen is de voedselzekerheid verbeterd. Onder de vijftien best presterende landen liggen er acht in Afrika bezuiden de Sahara, met Benin als top scorer.

Ondanks de gunstige ontwikkelingen, waarschuwt de GFSI2014 dat voedselonzekerheid een uitdaging blijft. Een stabiele politieke omgeving en minimale corruptie kunnen de voedselzekerheid verbeteren, stelt het rapport terecht.

Verder ademen de aanbevelingen vooral de politieke motivatie van Dupont, de enige sponsor van deze index: Goede regelgeving omtrent effectieve import- en exportsystemen; verbeterde landbouwmethoden; meer mechanisatie, het gebruik van meststoffen en betere zaden.

‘Wij van WC-eend adviseren WC-eend’

Craig F. Binetti, voorzitter van DuPont Nutrition & Health wijst op de noodzaak van investeringen in de landbouw. ‘Het vergt voortdurende samenwerking, innovatie en investeringen om de enorme uitdagingen tot het voeden van de groeiende wereldbevolking te overwinnen’, zegt hij. Maar ik hoor: ‘Wij van WC-eend adviseren WC-eend’.

Importvoedsel

Met deze index heeft Dupont een mooi instrument in handen om de politiek te bespelen. Intussen trekt iedereen z’n eigen conclusies. Zo leest Louis Meintjes, voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Boerenorganisatie TAU SA dat de voedselzekerheid wordt ondermijnd door duur geïmporteerd voedsel.

‘Dure importen hebben een enorme negatieve impact op voornamelijk de lagere inkomensgroepen’

Dure importen hebben een enorme negatieve impact op voornamelijk de lagere inkomensgroepen. Volgens Meintjes is dat de belangrijkste waarschuwing uit het rapport.

‘Lokale productie betekent het onderhouden en het uitbreiden van de commerciële landbouw. Commerciële landbouw produceert voedsel voor de stedelijke consumenten die niet de mogelijkheid hebben om hun eigen voedsel te produceren.’

Schaalvoordelen

Agrarische bedrijven worden groter als gevolg van de schaalvoordelen, signaleert hij. ‘De verbeterde voedselzekerheid, is precies in lijn met deze trend. Daarom is het noodzakelijk dat nieuwe toetreders tot de landbouw ondersteund worden om zich te ontwikkelen tot commerciële boeren.’

Schaalvergroting ja, zegt Meintjes. Maar met een focus op lokale productie en het ondersteunen van de eigen productie in plaats van op voedselimport. En met nieuwe toetreders tot de landbouw om de groeiende steden te voeden.

© Marc van der Sterren

Lees: Agribusiness verdrijft kleine boeren

The Global Food Security Index 2014

Louis Meintjes, ‘Food Security’s solution lays in commercial agriculture’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *