Afrika wacht een mooie toekomst

Afrika Nieuws  |  © Marc van der Sterren  |  Farming AfricaAfrika wacht een mooie toekomst. Corruptie, hebzucht en persoonlijke politieke ambities staan nog in de weg. Als die opzij worden gezet, ontstaat er serieus ruimte voor duurzame landbouw en ontwikkeling van het platteland. Het is mogelijk en feitelijk niet eens zo moeilijk.

Voor regelmatige bezoekers van deze website is het geen nieuws, voor buitenstaanders ligt dit wellicht anders. Daarom leverde ik aan de website AfrikaNieuws een fotoreportage met foto’s die ik maakte in Oost-Afrika, begeleid met een bericht over de kansen die er liggen. Want die kansen zijn legio. Het aantal rijken en ook de middenklasse in Afrika vertonen een gestage groei. Hoewel deze welvaart is voorbehouden aan een klein deel van de bevolking, stijgen de prijzen van voedsel.

Landbouwproductie opvoeren

Kwaliteitsvoedsel voor de groeiende steden wordt veel geïmporteerd en steeds vaker ook geproduceerd door internationale multinationals die actief zijn op het Afrikaanse continent. Toch zijn kleinschalige boeren uitstekend in staat daar een bijdrage aan te leveren, mits de logistiek in orde is, ze hun producten in grote hoeveelheden, dus coöperatief kunnen aanbieden aan grootwinkelbedrijven of de tussenhandel en wanneer ze de landbouwproductie kunnen opvoeren. Het voornaamste dat kleinschalige boeren op het platteland ontberen is kennis. Met voldoende kennis van goede landbouwpraktijken en marktkennis ontstaat een plattelandseconomie. Want niet alleen de boer profiteert van de groeiende economie, ook toeleveranciers, verwerkers van landbouwproducten en de tussenhandel.

De verstedelijking kan worden afgeremd, of zelfs gestopt

Deze ontwikkeling is niet alleen mooi voor het platteland, het is ook essentieel om de verstedelijking tegen te gaan. Verstedelijking is een mondiale ontwikkeling, in Afrika verloopt deze echter dubbel zo hard als het wereldwijde gemiddelde. En dan nog eens vele malen chaotischer. Iets dat de komende decennia miljoenen mensenlevens in gevaar brengt. Deze verstedelijking kan worden afgeremd, of zelfs gestopt, door te investeren in het platteland. Als de internationale gemeenschap dit wil erkennen en als nationale politici kiezen voor duurzame ontwikkeling.

Kijk voor de fotoreportage op AfrikaNieuws.

© Marc van der Sterren  |  Farming Africa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *