Blendle+

Met een beetje kennis maakt de kleine boer Afrika groot.
Afrika zit in de lift. Voor de kleinschalige boer zijn de vooruitzichten gunstig, mits de belangrijkste grondstof goed wordt aangewend: kennis. Blijft het in handen van buitenlandse mogendheden en westerse multinationals? Of krijgen boeren de kans een lokale economie op te bouwen?
Lees het volledige essay in Blendle. Over kennis als belangrijkste grondstof voor ontwikkeling. Over de voorsprong van Westerse bedrijven als Bavaria, Heineken, Unilever, FrieslandCampina en RijkZwaan. Over Landgrab – Nederland grabt meer land dan China of Saudi-Arabië. Over het westen dat voor een groot deel draait op grondstoffen uit Afrika, zoals olie, gas, bauxiet, diamanten en ijzererts. Over de landbouwproductie in Afrika die kan verdriedubbelen, Maar vooral over kennis. “Kennis is macht. En macht is als water.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *