Gezocht: stageplaats op akkerbouwbedrijf in Afrika

De Christelijke Hogeschool in Dronten verwacht van tweedejaars studenten dat ze stage gaan lopen in het buitenland. Jasper Dogterom en Leon Bos kiezen voor Afrika. Wie helpt hen aan een stageplaats?

Stage in Afrika
Jasper Dogterom van Goeree Overflakee en Leon Bos volgen het tweede leerjaar van de opleiding Agrarisch Ondernemerschap van de CAH Vilentum in Dronten. Beiden komen van een akkerbouwbedrijf. Het bedrijf van Jasper is gespecialiseerd in tulpenbollen, het ouderlijk bedrijf van Leon is gespecialiseerd in spruiten.

De stageperiode van de twee duurt vijf tot zes weken en vindt plaats tussen half juli en half september. Tijdens de stage dienen ze zowel een financiële als een teelttechnische analyse te maken van de teelten op het stagebedrijf.

De stage dient plaats te vinden in het buitenland, het CAH vraagt van de studenten tevens een analyse te maken van het betreffende stageland. De stageopdrachten vragen echter niet veel tijd, er blijft genoeg tijd over om mee te helpen op het bedrijf.

Jasper en Leon zoeken in de eerste plaats een westers georiënteerd akkerbouwbedrijf. Ze kiezen voor Afrika omdat ze benieuwd zijn naar het werken in een land met een andere cultuur en uit interesse voor de wijze van akkerbouw bedrijven in Afrika.

Heeft u interesse in deze stagiaires? Of andere tips of ideeën? Laat het weten aan marc(at)farmingafrica.net.

© Marc van der Sterren | Farming Africa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *